Källa: 'A brief pinhole history' av hålkameraexpert och entusiast Anita Chernewski.
Översättning till svenska: Jenny Persson som synes har jag bara hunnit hallvvägs men ändock!

Bild: Den första bilden som tillverkats av en hålkamera, Camera Obscura (lat. Det mörka rummet), är en teckning av Gemma Frisus' De Radio, en astronom. Han använde ett mörkt rum som han gjorde ett litet hål för att studera en solförmörkelse år 1544.

Beskrivning: En hålkamera är en objektivlös ljustät låda med ett väldigt fint runt hål i den ena ändan och fotografisk film eller papper i den andra. Ljus passerar genom hålet och en uppochner-vänd bild bildas inne i kameran.
Denna bildskapande förmåga, där ljusstrålar koncentreras in genom ett pyttelitet hål, har varit känd i tusentals år av de nomadiska stammarna i NordAfrika, som bodde i djurskinnstält. Ett hål i tältet skulle projicera en bild inuti av det storslagna landskapet utanför.

500-talet före Kristus upptäckte Kinesiska forskare att ljus färdas i raka linjer. Filosofen Mo Ti dokumenterade formationen av en inverterad bild med hjälp av en hålkamera. Aristoteles skrev samma århundrade om bilder detta fenomen.
1100-talet beskrev den arabiska fysikern och filosofen Alhazen en hålkameras använbarhet för att observera solförmörkelser utan att riskera ögonen. Dessa är endast några av de tidiga observationerna och experimenten av forskare.

Leonardo da Vinci gav tydliga beskrivningar i sina anteckningsböcker på 1500-talet: "När bilderna av belysta objekt passerar genom ett litet runt hål i ett mycket mörkt rum...kommer du att på papper se dessa objekt i naturlig form och färg." "Vem hade kunnat tro att ett sånt litet utrymme kunde hålla bilden av hela universum? Å mäktiga process! Vilken talang skulle kunna mäkta att mäta sig med en natur såsom denna? Här figurerna, här färgerna, här är alla bilderna av varje del av universum komprimerade till en punkt. Å vilken punkt är så brilliant?"

Ända sen Renaissancekonstnärerna vände sig till optiken för hjälp att lösa sina perspektivproblem, fann de att camera obscuran "det mörka rummet" var ett värdefullt mekaniskt hjälpmedel.

En vetenskapsman från Neapel, Giovanni Battista della Porta beskrev i den första upplagan av sin bok "Naturlig Magi" 1558 camera obscuran i ingående detalj. Hans demonstrationer av upp-och-ner vända bilder lämnade besökarna förundrade och mystifierade.

It took centuries before the technology existed to permit photographic pioneers in the early 19th century to capture an image on a light sensitive surface. A Frenchman, Jacques Louis Mande Daquerre is credited with putting it all together, but the first permanent images made directly by the action of light were produced by the Frenchman Joseph NicÈphore Niepce an amateur scientist, inventor and artist. His first "heliographs" were produced in 1822. The biggest problem at that time was how to "fix" the image. The search for a method to fix the image was discovered by astronomer and scientist Sir John Hershel in 1839. That led to the development of photography.

Sir David Brewster, an English scientist, was one of the first to make pinhole photographs. In the 1850's in his book "The Stereoscope" the word "pin-hole" was first coined. Another Englishman Flinders Petrie, acclaimed the "father of archaeology" in the 1880's, took many pinhole photographs during his excavations in Egypt. His photographs are exhibited in London museums.

The 20th century has been a time of brilliant technology advances in the wonderful world of photography. We witness from the Hubble space-telescope celestial beauty beyond our wildest dreams. Both NASA and other high technology industries use sophisticated pinhole cameras in special applications where lenses are not suitable. And now the latest in high-tech, state-of-the-art digital cameras are leading the way into the 21st century. With 160 years of photography and much more to come-what wonders lie ahead? Right along side of this technological leap will be over 5000 years of pinhole history!

Pinhole cameras have infinite depth of field. Everything from the closest object to the most distant object is in the same relative focus; objects at a far distance will be less sharp due to particles in the atmosphere. A pinhole reproduces a scene just as the eye sees it. While there is no focus for different planes in pinhole photography, there is a relation of pinhole to film that gives the maximum definition and it is this combination of softness with strength that gives to the pinhole photograph its essential character.

f-stops, exact pinhole diameters, view finders and light meters are not necessary when using the pinhole camera. Its simplicity allows you to concentrate on the freedom of personal expression. Explore, experiment and above all...Enjoy the magical art of painting with light!

Tillbaka till gör-din-egen-kamera-sidan