TEKNIK> Experimentella Mörkrumstekniker > Fotogram

Ett fotogram är en fotografisk bild skapad utan någon form av kamera (notera skilnaden på fotogram och bild med hålkamera) genom att på något viss placera objekt framför ljuskänsliga material, vi pratar alltså en sorts inverterad siluettverkan, föremål som har viss transparens bildar gråtoner, opaka föremål lämnar en vit skugga efter sig.

Konstnären och fotografen Man Ray experimneterade mycket med denna teknik, han kallade sina skapelser för "Rayogram". Det var dock inte Man Ray själv som uppfann fotogrammet.

I början på nittonhundratalet experimenterade forskare med vetenskapliga bilder från naturen som de exponerade på ljuskänsliga papper och skapade därmed de första fotogrammen.

Läs mer om fotogram på Victoria & Albert museums hemsida