Fotoserier: Tanke | Reflektion | Emotion | Person | Impression | Paus | Rörelse | London | Prag | Jämtland
Konst-igt: Fläckar & streck | Tryckt | Målat | Illustrerat | Avbildat | Allt-på-en-gång

Ellen och Herbert Carlsson stipendiet tilldelas konstutövare som är högst 23 år gamla, bor i Jämtlands län
och skapar föreställande konst (något som jag i alla fall till viss del gjorde till vid denna tidpunkt).
De vinnande verken var tre böcker, egenhändigt inbundna, två med improviserade tuschteckningar och
en stor bok med krokier som jag skapat under min tid på Östersunds Konstskola.

Vid 10års dagen av Herbert Carlssons död fick stipendiater tillfälle vid minnesutställningen "Då-Nu" att ställa
ut ett verk från året man tilldelats priset och ett nytt verk.

Kontakt | Utställningar | CV | Länkar | Böcker | Teori | Teknik | Kameror | HOME | In English|