Impressionism

Nallar & Förbandslåda Abstrakt Kropp Roxybar Roxybar 2 Rosendahl Queens jubilee

Impressionismen tog många influenser av fotografiet. Det känns naturligt att fotografera som ögat ser världen och inte som ett fotografi ska/bör se ut. Min egen tolkning av impressionism är högst personlig och fokuserad på små utsnitt av relevanta och irrelevanta ting/miljöer, ofta 'felaktigt' fokuserat och beskuret